Mimosastraat 43, 3551 DA Utrecht, the Netherlands inquire@filipinochildren.net

Wij geloven dat we door middel van bewustwording en fondsenwerving het leven van Filippijnse kinderen kunnen verbeteren, vooral in onderdrukte, armere gebieden van het land.

De Stichting Filippijnse Kinderen is in 1993 opgericht en heeft sindsdien onvermoeibaar gestreden voor gerechtigheid en de verbetering van het leven van kinderen in de Filippijnen. Ook heeft zij Filippijnse kinderen in het buitenland geholpen om hen in contact te brengen met hun erfgoed en cultuur.

Onze stichting gelooft in de kracht van de massabeweging. We steunen de strijd van inheemse stammen, die van hun voorouderlijk land zijn verdreven en onheus zijn bejegend door hun eigen regering.


We hopen mensen in Europa (en specifiek in Nederland) er meer bewust van te kunnen maken dat dit gaande is, en vragen iedereen die de behoefte voelt om ons te steunen om contact met ons op te nemen, hoe weinig je ook denkt te kunnen bijdragen. Want samen zijn we sterker!

nl_NLNL