Mimosastraat 43, 3551 DA Utrecht, the Netherlands inquire@filipinochildren.net

Kyle’s 4e Wereldloop voor Weeskinderen

Calubad orphans

Read in English

Van 17-20 juli a.s. zal de 15-jarige Kyle Baleva voor de vierde keer meedoen aan de Wandelvierdaagse van Nijmegen om geld op te halen voor weeskinderen in de Filippijnen. Dit geld zal besteed worden aan schoolmateriaal, voedsel, medicijnen en andere behoeften voor de kinderen wier ouders zijn ontvoerd of om het leven zijn gebracht.

In de Filippijnen raakt een toenemend aantal kinderen hun ouders kwijt door ontvoering of moord. Hun aantal is sinds 2001 zelfs hoger dan tijdens de jaren van de Marcos dictatuur van 1966-1986. Mensen die werken aan maatschappelijke verbeteringen deden dat toen, en nu weer, niet zonder gevaar voor eigen leven.

Het Kinderrevalidatie Centrum (CRC) verleent psychosociale hulp aan kinderen en hun families die slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen en andere catastrofe. Met het speciale programma “Hand for an Orphan” (handreiking aan een weeskind) steunen zij deze kinderen samen met verschillende organisaties en personen om betere hulp te kunnen bieden.

In 2009 konden met het geld, dat Kyle’s Wereldloop opbracht, zes weeskinderen geholpen worden (lesmaterialen en voedsel voor een jaar). In 2010 werd het geld o.a. besteed aan een vredeskamp. Aan het kamp namen 40 weeskinderen deel in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Hiermee geven ze een stem aan de weeskinderen, die op deze wijze uiting geven aan hun verlangen naar vrede.

Vorige jaar konden met het geld nog een keer zes weeskinderen geholpen worden en een vredeskamp met 100 deelnemers georganiseerd.

Steun weeskinderen in de Filippijnen. Steun Kyle om deze kinderen te helpen!

Wordt een sponsorloper! Klik op: https://www.devierdaagsesponsorloop.nl en kies Stichting voor Filipijnse Kinderen

Wilt u deze goede doel steunen? Sponsor Baleva op https://www.devierdaagsesponsorloop.nl

Donaties zijn ook welkom bij:
Stichting voor Filippijnse Kinderen
Bankrekening: 4278866 onder vermelding van “Sponsor Kyle”

Meld uw gift of toezegging s.v.p. aan kyleswalk@filipinochildren.net; we zullen een bevestiging aan u per email verzenden als uw donaties in het bankafschrift staan.


KYLE’S 4TH WALK OF THE WORLD (for “A Hand for an Orphan” project)

Come 17-20 July 2012, 15-year old Kyle Baleva will be participating in the 96th edition of the Walk of the World in Nijmegen for the 4th time in a row. This year, he will walk a total of 160 kilometers to gather donations for orphans in the Philippines. The amount collected will be used for educational and school materials, nutritional support, medicines and other needs of children whose parents were either disappeared or killed.

In the Philippines today, hundreds of children have been orphaned due to political killings and disappearances. Since 2001, the numbers of these victims have risen to proportions even greater than that during the 20-year Marcos dictatorship (1966-1986). Filipinos continue to struggle for their basic rights and better social conditions, not without risks to their very lives.

The Children’s Rehabilitation Center provides psychosocial support for children (and their family) who have been victims of human rights violations, natural disasters and sexual abuse. A special program, A Hand for an Orphan, provides support for children who were orphaned due to political killings and disappearances. Together with other organizations such as the Stichting voor Filippijnse Kinderen and concerned individuals, CRC can continue providing the children an opportunity for survival and healing.

Through the donations received from Kyle’s Walk of the World in 2009, six orphans were provided with educational and nutritional support for one year. In 2010, a total of about 40 orphans (aged 3 to 16) were able to participate in a peace camp. The activity provided these children a means to express their deep longing for peace and justice through creative work and play.

Last year (2011), the money collected was not only able to support some very basic needs of 6 young orphans, it made possible the organization of yet another peace camp participated in by about 100 children from different parts of the country.

Help orphans in the Philippines. Help Kyle help other children!

Are you also joining the Vierdaagse Nijmegen? Be a sponsorloper! Follow this link https://www.devierdaagsesponsorloop.nl and choose to support the Stichting voor Filipijnse Kinderen (click at the “keuze goede doel” choices)

Would you like to support this project? Sponsor “Baleva” from this link: https://www.devierdaagsesponsorloop.nl
or simply send your donation to:

Account Name: Stichting voor Filippijnse Kinderen
Bank account number: 4278866 (for bank accounts from the Netherlands)

For international transfers (from banks outside of the Netherlands)
IBAN: NL98INGB0004278866  BIC: INGBNL2A

Please indicate: “Sponsor Kyle” and please send an email to kyleswalk@filipinochildren.net to inform us about your donation; we shall  likewise send you acknowledgement by email as soon as we receive your donation in the bank.

en_USEN